Alleenstaande ouderkorting en aanvullend bedrag

De alleenstaande ouderkorting is een heffingskorting, oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen. Daarnaast kan de alleenstaande ouderkorting aangevuld worden. De hoogte van de alleenstaande ouderkorting en het aanvullend bedrag bedragen per jaar:

HeffingskortingU bent nog niet pensioengerechtigdU bent pensioengerechtigd
Alleenstaande ouderkorting€ 947,00 € 480,00
Bedrag waarmee de alleenstaande ouderkorting wordt vermeerderd (voorheen aanvullende alleenstaande ouderkorting)4,3% van uw inkomsten uit arbeid met een maximum van € 1.319,- per jaar2,19% van uw inkomsten uit arbeid met een maximum van € 668,00 per jaar

Voorwaarden alleenstaande ouderkorting

U heeft recht op alleenstaande ouderkorting als u in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden:

 • geen partner heeft; en
 • een huishouding voert met een kind dat in belangrijke mate door u wordt onderhouden en op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente; en
 • die huishouding voert met met alleen één of meer kinderen waarvan de jongste is geboren na 31 december 1995.

Voorwaarden aanvullend bedrag alleenstaande ouderkorting

U heeft recht op het aanvullend bedrag alleenstaande ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft recht op alleenstaande ouderkorting; en
 • U heeft een baan; en
 • Tot uw huishouden behoort een kind dat:
  • gedurende meer dan zes maanden deel uitmaakt van uw huishouden; en
  • op 31 december van het voorafgaande jaar jonger was dan 16 jaar; en
  • op hetzelfde adres als u staat ingeschreven bij de gemeente.

Heffingskorting aanvragen

De alleenstaande ouderkorting kunt u zelf terugvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte. U kunt ook een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de alleenstaande ouderkorting de website van de Belastingdienst.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu